خبر جمع کن

راهنمای ورود به سامانه ی آموزک

تازه های کودکی نما - ش., ۱۲/۱۷/۲۰۲۲ - ۱۰:۱۷
راهنمای کار با سامانه‌ی آموزک https://lms.amoozak.org

فعالیت چرخه آب

تازه‌های آموزک - د., ۱۲/۱۲/۲۰۲۲ - ۱۳:۱۲

آب در زمین به سه حالت گاز، مایع و جامد وجود دارد. مقدار آب روی این سیاره و جو آن ثابت می‌ماند، اما دائما در این سه حالت تغییر شکل می‌دهد. نحوه حرکت آب در اطراف زمین چرخه آب نامیده می‌شود.

آب مایع در دریاها، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها وجود دارد. هنگامی که آب گرم می‌شود، آب مایع به گاز یا بخار تبدیل می‌شود. فرآیندی که در آن آب مایع به بخار تبدیل می‌شود، تبخیر نامیده می‌شود.

دوستی و دوست‌یابی در کودکان و راه‌های آموزش آن (قسمت دوم)

تازه‌های آموزک - د., ۱۱/۲۸/۲۰۲۲ - ۱۱:۳۴

پیش از مطالعه این مقاله، بخش نخست آن را در سایت آموزک بخوانید:

دوستی و دوست‌یابی در کودکان و راه‌های آموزش آن (بخش نخست)

تازه‌های آموزک - چهارشنبه, ۱۱/۱۶/۲۰۲۲ - ۱۱:۵۱

انسان موجودی اجتماعی است و از ابتدای زندگی تمایل به ایجاد رابطه با افراد اطراف خود دارد. دانشمندان نیاز به دوست و اتحاد با افراد دیگر را عامل مهمی در تکامل انسان به حساب می‌­آورند. اجداد ما با همراهی هم و متحد شدن شانس زنده ماندن خود را در برابر بیماری­‌ها، قحطی، حیوانات خطرناک، دشمنان و... افزای می­‌دادند.

جنگل و کودک

تازه های کودکی نما - د., ۰۸/۰۱/۲۰۲۲ - ۱۰:۲۹
در این فیلم بالانس میان قدرت و همکاری مشاهده می‌شود. به این معنا که رقابت می‌تواند موضوع اعمال قدرت بشود، رقابت می‌تواند به معنای طرد دیگری باشد و این خطرات همواره در مذاکرات و گفتگوها موجود است و شکلی از ارزش‌گذاری‌ها را به ما یادآوری می‌کند. مسئله سر ایده‌های شخصی است. من چه طور می‌توانم ایده خود را مطرح کنم و ایده مشترک چه طور شکل می‌گیرد. https://amoozak.org/3t89j

جنگل و کودک

تازه های کودکی نما - د., ۰۸/۰۱/۲۰۲۲ - ۱۰:۲۹
در این فیلم بالانس میان قدرت و همکاری مشاهده می‌شود. به این معنا که رقابت می‌تواند موضوع اعمال قدرت بشود، رقابت می‌تواند به معنای طرد دیگری باشد و این خطرات همواره در مذاکرات و گفتگوها موجود است و شکلی از ارزش‌گذاری‌ها را به ما یادآوری می‌کند. مسئله سر ایده‌های شخصی است. من چه طور می‌توانم ایده خود را مطرح کنم و ایده مشترک چه طور شکل می‌گیرد. https://amoozak.org/3t89j

جنگل و کودک

تازه های کودکی نما - د., ۰۸/۰۱/۲۰۲۲ - ۱۰:۲۹
در این فیلم بالانس میان قدرت و همکاری مشاهده می‌شود. به این معنا که رقابت می‌تواند موضوع اعمال قدرت بشود، رقابت می‌تواند به معنای طرد دیگری باشد و این خطرات همواره در مذاکرات و گفتگوها موجود است و شکلی از ارزش‌گذاری‌ها را به ما یادآوری می‌کند. مسئله سر ایده‌های شخصی است. من چه طور می‌توانم ایده خود را مطرح کنم و ایده مشترک چه طور شکل می‌گیرد. https://amoozak.org/3t89j

کودک و نام

تازه های کودکی نما - د., ۰۸/۰۱/۲۰۲۲ - ۱۰:۲۴
در این فیلم سه کودک با مربی خود در مورد کاربرد نام‌ها به فلسفه‌بافی می‌پردازند. مربی تربیتی فرصت کافی دارد و به کودکان توجه کافی می‌کند و با سؤال‌های مناسب به پیشبرد گفتگو کمک می‌کند و کودکان سؤال‌هایی از جنس چه می‌شد و اگر مطرح می‌کنند و این نمونه بسیار بارزی برای شکل‌گیری زبانی است که خوب است در مهدکودک‌ها اتفاق بیفتد. https://amoozak.org/3t89j

کودک و نام

تازه های کودکی نما - د., ۰۸/۰۱/۲۰۲۲ - ۱۰:۲۴
در این فیلم سه کودک با مربی خود در مورد کاربرد نام‌ها به فلسفه‌بافی می‌پردازند. مربی تربیتی فرصت کافی دارد و به کودکان توجه کافی می‌کند و با سؤال‌های مناسب به پیشبرد گفتگو کمک می‌کند و کودکان سؤال‌هایی از جنس چه می‌شد و اگر مطرح می‌کنند و این نمونه بسیار بارزی برای شکل‌گیری زبانی است که خوب است در مهدکودک‌ها اتفاق بیفتد. https://amoozak.org/3t89j

کودک و نام

تازه های کودکی نما - د., ۰۸/۰۱/۲۰۲۲ - ۱۰:۲۴
در این فیلم سه کودک با مربی خود در مورد کاربرد نام‌ها به فلسفه‌بافی می‌پردازند. مربی تربیتی فرصت کافی دارد و به کودکان توجه کافی می‌کند و با سؤال‌های مناسب به پیشبرد گفتگو کمک می‌کند و کودکان سؤال‌هایی از جنس چه می‌شد و اگر مطرح می‌کنند و این نمونه بسیار بارزی برای شکل‌گیری زبانی است که خوب است در مهدکودک‌ها اتفاق بیفتد. https://amoozak.org/3t89j

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان