تازه های کودکی نما

اشتراک در خوراک تازه های کودکی نما
ویدیو هایی که کانال ادبیات کودکان منتشر کرده است
به‌روز شده: ۱۰ ساعت ۴۳ دقیقه قبل

شیوه ی نصب درخت الفبا

س., ۱۱/۱۴/۲۰۲۳ - ۱۲:۰۸
بسته‌ای درخت الفبا شامل یک درخت چوبی است که قطعه‌های آن روی‌ یکدیگر و سپس روی دیوار نصب می‌شوند. واک‌های جانوری که روی قطعاتی به شکل میوه چاپ شد‌ه‌اند با آهنربا روی درخت می‌چسبند. طرح این واک‌های جانوری برگرفته از بسته‌ی آموزش خلاق «الف‌باورزی با کاکاکلاغه» است. درخت الفبا را می‌توانید از سایت کتاب هدهد تهیه کنید.

معرفی نوشت آموز ایرانک

چهارشنبه, ۰۸/۲۳/۲۰۲۳ - ۱۶:۱۴
نوشت آموز ایرانک که اکنون سومین دفتر از آن منتشر می‌شود، همراه با پژوهش های نظری روی الف با و خط فارسی در چارچوب رویکرد آموزنگاری در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پژوهیده شده است. این دفتر ویژه آموزش الف‌با و خط فارسی و شناخت ویژگی‌های آن از جنبه هندسی و ردگیری قلم روی کاغذ یا هر سطح دیگری است. این دفتر از نوشت آموزهای ایرانک نه تنها نوشتن الف‌با و خط فارسی را آموزش می‌دهد، که به گونه‌ای طراحی شده‌است که از نیمه‌ی کار، هم راه می‌شود با آموزش زبان فارسی. این نکته هم از امتیازهای ویژه این نوشت آموز است.

آموزش حرف آ | آموزش الفبای فارسی

س., ۰۴/۰۴/۲۰۲۳ - ۱۵:۴۱
ویدیو آموزشی حرف آ از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می‌باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/c834z

آموزش حرف آ | آموزش الفبای فارسی

س., ۰۴/۰۴/۲۰۲۳ - ۱۵:۴۱
ویدیو آموزشی حرف آ از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می‌باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/c834z

آموزش حرف ای | آموزش الفبای فارسی

ی., ۰۱/۰۸/۲۰۲۳ - ۱۴:۴۶
ویدیو آموزشی «حرف ای» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/rf98q

آموزش حرف ای | آموزش الفبای فارسی

ی., ۰۱/۰۸/۲۰۲۳ - ۱۴:۴۶
ویدیو آموزشی «حرف ای» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/rf98q

آموزش حرف ه | آموزش الفبای فارسی

س., ۰۱/۰۳/۲۰۲۳ - ۱۴:۰۱
ویدیو آموزشی «حرف ه» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/cr1as

آموزش حرف ه | آموزش الفبای فارسی

س., ۰۱/۰۳/۲۰۲۳ - ۱۴:۰۱
ویدیو آموزشی «حرف ه» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/cr1as

آموزش حرف او | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۱۶:۳۴
ویدیو آموزشی «حرف او» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/ly9hn

آموزش حرف او | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۱۶:۳۴
ویدیو آموزشی «حرف او» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/ly9hn

آموزش حرف اُ | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۱۶:۲۵
ویدیو آموزشی «حرف اُ» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/bp5et

آموزش حرف اُ | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۱۶:۲۵
ویدیو آموزشی «حرف اُ» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/bp5et

آموزش حرف اِ | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۱۶:۱۹
ویدیو آموزشی «حرف اِ» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/nx2hv

آموزش حرف اِ | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۱۶:۱۹
ویدیو آموزشی «حرف اِ» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/nx2hv

آموزش حرف چ | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۱۳:۳۳
ویدیو آموزشی «حرف چ» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/iz9ka

آموزش حرف چ | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۱۳:۳۳
ویدیو آموزشی «حرف چ» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/iz9ka

آموزش حرف ز | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۱۲:۴۲
ویدیو آموزشی «حرف ز» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/dd8kd

آموزش حرف ز | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۱۲:۴۲
ویدیو آموزشی «حرف ز» از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/dd8kd

آموزش حرف ق | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۰۹:۰۷
ویدیو آموزشی حرف ق از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/zl48p

آموزش حرف ق | آموزش الفبای فارسی

د., ۰۱/۰۲/۲۰۲۳ - ۰۹:۰۷
ویدیو آموزشی حرف ق از حروف الفبای فارسی مناسب کودکان می باشد. برای دیدن آموزش حروف الفبای فارسی به صفحه زیر مراجعه کنید: https://amoozak.org/zl48p

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان