۱۳۹۹

سفر زندگی هانس کریستین اندرسن

در کتاب «سفر زندگی هانس کریستین اندرسن»، برای نخستین بار زندگی هانس کریستین اندرسن در قالب یک داستان گرافیکی بازتاب یافته است. داستان چالش‌ها، رویاها و موفقیت‌های او در زندگی که از زبان خودش و در گفت‌­و­گویی دل­نشین با دخترک هم‌­سفرش، بیان می‌شود.

سفر زندگی هانس کریستین اندرسن

به فرزندتان کمک کنید دانش‌آموز موفقی باشد!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای دانش‌آموزان دبستانی و دبیرستانی

«به فرزندتان کمک کنید دانش آموز موفقی باشد!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

به فرزندتان کمک کنید دانش‌آموز موفقی باشد!

به فرزندتان کمک کنید شهروندی مسئول شود!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای دانش‌آموزان دبستانی و دبیرستانی

«به فرزندتان کمک کنید شهروندی مسئول شود!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

به فرزندتان کمک کنید شهروندی مسئول شود!

به فرزندتان کمک کنید کتاب‌خوان شود!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای نوزادان تا کودکان شش ساله

«به فرزندتان کمک کنید کتاب خوان شود!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

به فرزندتان کمک کنید کتاب‌خوان شود!

به فرزندتان در ریاضی کمک کنید!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای پیش‌دبستانی‌ها تا پنجم دبستان

«به فرزندتان در ریاضی کمک کنید!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

به فرزندتان در ریاضی کمک کنید!

به فرزندتان در علوم کمک کنید!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای پیش‌دبستانی‌ها تا پنجم دبستان

«به فرزندتان در علوم کمک کنید!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

به فرزندتان در علوم کمک کنید!

به فرزندتان در تکالیف درسی کمک کنید!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای پیش‌دبستانی‌ها تا پنجم دبستان

«به فرزندتان در تکالیف درسی کمک کنید!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

به فرزندتان در تکالیف درسی کمک کنید!

به فرزندتان در گذر از نوجوانی کمک کنید!

برای پدران و مادرانی با فرزندان ده تا چهارده ساله

«به فرزندتان در گذر از نوجوانی کمک کنید!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

به فرزندتان در گذر از نوجوانی کمک کنید!

به فرزندتان در مهارت‌های پیش از دبستان کمک کنید!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای نوزادان تا کودکان شش ساله

«به فرزندتان در مهارت‌های پیش از دبستان کمک کنید» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

به فرزندتان در مهارت‌های پیش از دبستان کمک کنید!

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان