اسباب‌بازی شعبده‌بازی

اسباب‌بازی شعبده‌بازی

 

اسباب‌ بازی شعبده بازی یکی از سرگرمی‌های کودکان قدیم است.

لذت معرکه‌گیری همچون معرکه‌گیران کوی و برزن، متحیر کردن دیگران و در مرکز توجه قرار گرفتن، انگیزه‌ای بوده است برای برخی نوجوانان تا دست به ساخت اسباب بازی شعبده بازی بزنند. چوب شعبده یکی از این‌گونه بازیچه است. چوب‌هایی که به هم وصل هستند از یک طرف با رنگ مشخصی به تماشاچیان نشان داده می‌شود. سپس با حرکت سریع دست‌ها چوب‌ها  از طرف دیگر باز شده و نشان داده می‌شود. تماشاچیان تغییر رنگ نوار و حتی تغییر تعداد ردیف‌های نوار را می‌بیند. برای نشانه هم یک تکه کاغذ رنگی زیر نوار رنگی قرار می‌گیرد. تغییر سریع و لحظه‌ای رنگ و تعداد نوارها بدون جابه‌جایی تکه کاغذ پشت آن‌ها باعث حیرت تماشاچیان می‌شود.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان