یک توپ دارم قرمزه

یک توپ دارم قرمزه

«یک توپ دارم قرمزه» کتابی پارچه‌ای است که با داشتن تصاویر حیوانات و تعدادشان به آشنایی کودک با حیوانات و اعداد می‌پردازد. یکی از مزیت‌های کتاب پارچه‌ای این است که کودک با لمس کتاب پارچه‌ای تجربه متفاوت از ارتباط با کتاب خواهد داشت. همچنین این کتاب قابل شستشو است. امکان لمس و بازی کردن و در عین حال پاره نشدن در کتاب‌های پارچه‌ای وجود دارد.

عموم استادان تربیتی، روانشناسان و کتابدارانی که در زمینه ترویج کتابخوانی فعالیت می‌کنند، استفاده از کتاب پارچه‌ای را یکی از بهترین راه‌های توجه کودکان به مساله کتاب خواندن می‌دانند، و با مطالعه روی این زمینه به این نتیجه رسیده‌اند که این نوع کتاب‌ها می‌تواند پایه‌ای برای شروع کتابخوانی باشد.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان