ما و رسانه ها

آشنایی کودکان‌کار و محروم با کتاب

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، نهادی غیردولتی است که در‌سال ١٣٧٩ به شکل رسمی ثبت و راه‌اندازی شده است. این نهاد پس از سال‌ها کار پژوهشی و انتشار مجموعه کتاب‌های تاریخ ادبیات کودکان، سایت کتابک را به‌عنوان پایگاه مجازی ترویج خواندن راه‌اندازی کرد تا به همه خانواده‌ها، مربیان و آموزگاران و کتابداران از راه دور و به رایگان خدمات دهد. این خدمات شامل بازتاب رویدادهای ترویج خواندن در سراسر جهان، ارایه صدها مقاله در حوزه ادبیات کودکان و ترویج کتابخوانی، آشناکردن مخاطبان با برنامه‌های موفق ترویج خواندن در سراسر جهان، معرفی کتاب‌های مناسب و چندین فعالیت دیگر است. کتابک امروزه یکی از پربیننده‌ترین سایت‌های از این دست در ایران است (ketabak.org) .

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان