کتابخانه

اشیاء و اسناد اهدا شده

فارسی

گردآورى منابع اطلاعاتى در زمینه‌ى فرهنگ و ادبیات کودکان و نوجوانان ایران کارى است گسترده، با حوزه موضوعى متنوع. این گستره از شناسایى شخصیت‌های تلاشگر و کارشناس در زمینه فرهنگی، هنری و ادبی کودکان تا سازمان‌ها یی که در زمینه بهزیستی کودکان در طول تاریخ گام هایی برداشته اند، تا شناسایی و گردآوری منابع مکتوب و دیداری-شنیدارى و اشیا و تجهیزات مربوط به کودکان را در بر می گیرد.

کتابشناسی کودک و نوجوان

فارسی

یکی از برنامه های کتابخانه موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان گرد آوری کتاب های کودکان از زمان چاپ تا سال ۱۳۵۷ و در پی آن تهیه کتابشناسی این آثار بوده است. گردآوری کتاب های این مجموعه برپایه ی شناسایی کتاب های چاپ سنگی از دوره پیش از مشروطه آغاز شد. کتاب هایی که کمتر نشانه ای از آن ها وجود داشت. کتابشناسی بخشی از این کتاب ها در فهرست (کتب درسی چاپ سنگی موجود در کتابخانه ملی ایران) در سال ۱۳۷۶ منتشر شده و بخشی دیگر در مجموعه کتاب های چاپ سنگی کتابخانه ملی، کتابخانه ی مجلس، کتابخانه آستان قدس رضویو کتابخانه ملی تبریز به دست آمده است.

مرمت و بازسازی كتاب‌های چاپ سنگی

فارسی

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران در پی جست‌وجوهای گسترده برای شناسایی کتاب ‌های چاپ سنگی کودکان، به مجموعه ی نفیسی از این کتاب ‌ها دست یافته است که نیاز به بازسازی و مرمت دارند. بخش بزرگی از این مجموعه که به کتاب‌های مکتب ‌خانه‌ای معروف‌اند، از سوی زنده یاد مهدی آذریزدی به کتابخانه تحقیقاتی موسسه اهدا شده‌ اند. مؤسسه برای جلوگیری از پیشرفت آسیب‌ها، ابتدا این مجموعه را برای میکروب‌زدایی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سپرد و سپس میزان بازسازی و مرمت مورد نیاز هر کتاب را به یاری کارشناسان آن سازمان تعیین کرد.

مقاله ‌شناسی کودک و نوجوان

از ابتدای تابستان ۱۳۸۱ تهیه مقاله‌شناسی کودک و نوجوان از نشریات دوره ی مشروطه و پهلوی با انتخاب نشریات، شناسایی موجودی نشریات کتابخانه‌ها، و طراحی فرم استخراج اطلاعات و فرم شناسنامه اطلاعاتی نشریات در دستور کارگروه جست وجوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان قرار گرفت .

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان