موزه فرهنگ کودکی

اهدایی‌های خانواده‌های ارمنی به موزه کودکی

اهدایی‌های خانواده‌های ارمنی به موزه کودکی

آرسینه ماردیروسیان از همکاران و پشتیبانان اصلی موزه کودکی که تا کنون بیش از صدها شی ارزشمند به موزه تاریخ فرهنگ کودکی اهدا کرده‌اند و نقشی تاثیرگذار در شکل‌گیری این موزه داشته، روز گذشته با اهدای مجموعه‌ای ارزشمند از طرف خود و دیگر ارمنیان بر غنای محتوای موزه کودکی افزودند.

میزبان اتاق عروسک‌ها دیگر در میان ما نیست

میزبان اتاق عروسک‌ها دیگر در میان ما نیست

گلرخ قاسملو، از پشتیبانان مهربان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و موزه تاریخ فرهنگ کودکی روز یکشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۵ در تهران درگذشتند.

اشیاء و اسناد اهدا شده

فارسی

گردآورى منابع اطلاعاتى در زمینه‌ى فرهنگ و ادبیات کودکان و نوجوانان ایران کارى است گسترده، با حوزه موضوعى متنوع. این گستره از شناسایى شخصیت‌های تلاشگر و کارشناس در زمینه فرهنگی، هنری و ادبی کودکان تا سازمان‌ها یی که در زمینه بهزیستی کودکان در طول تاریخ گام هایی برداشته اند، تا شناسایی و گردآوری منابع مکتوب و دیداری-شنیدارى و اشیا و تجهیزات مربوط به کودکان را در بر می گیرد.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان