روزگاری که کودک بودیم

مراسم رونمایی از موزه مجازی فرهنگ کودکی، ۲۱ آبان ۱۳۹۱ در انجمن حمایت از کم توانان ذهنی برگزار شد. در این مراسم نوش آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک و زهره قایینی سرپرست پژوهشی موسسه صحبت کردند. ۱۵ قطعه ترانه های قدیمی کودکان توسط گروه موسیقی چرخ و فلک به رهبری هاتف دوستدار؛ شعر "سر از پا نمی شناسد کودکی ام" توسط پدیده شجاعی، و نمایش شهرفرنگی توسط حمیدرضا نوری اجرا شد. لیلا کفاش زاده بخش بازسازی اسباب بازی های مردم ساخت در موزه مجازی را معرفی کرد. فیلم "روزگاری که کودک بودیم" برای آشنایی مخاطبان موزه مجازی با فعالیت های موسسه در این زمینه به نمایش در آمد. این فیلم توسط شرکت مستند سازان وستا تهیه شده بود. در پایان برنامه از افراد و نهادهایی که طرح راه اندازی موزه مجازی فرهنگ کودکی را پشتیبانی مالی و معنوی کرده بودند تجلیل شد.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان