پیشی بازی‌گوش

پیشی بازی‌گوش

«پیشی بازی گوش» کتاب تصویری مقوایی از گونه توصیفی ساده است که کودکان خردسال پیشی بازیگوش را همراهی می‌کنند و هم زمان با شمارگان و رنگ‌‌ها آشنا می‌‌شوند. بزرگسالان با سهیم شدن این کتاب کودک را به بازگویی رنگ‌ها و شماره‌ها تشویق می‌کنند.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان