احساس‌های من!

احساس‌های من!

«احساس های من!» کتاب تصویری مقوایی است با هدف آشنایی کودکان با احساس‌های گوناگون. کودکان از نخستین سال‌های زندگی نیاز دارند تا احساسات خود و دیگران را بشناسند. با سهیم شدن این کتاب کودکان تشویق می‌شوند احساس‌های خود و هر یک از شخصیت‌ها را شناسایی و نام آن‌ها را به درستی بیان کنند. در این کتاب کودک با ۱۰ احساس متفاوت آشنا می‌شود که به تقویت مهارت‌‌های سواد شکوفایی او کمک می‌کند.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان