تو می‌دانی پیشی کجاست؟

تو می‌دانی پیشی کجاست؟

«تو می دانی پیشی کجاست؟» کتاب تصویری مقوایی از گونه توصیفی ساده است که کودکان خردسال را به یاری یک پیشی دوست‌داشتنی با قیدهای مکان هم‌چون: بالا، پایین، کنار، جلو… آشنا می‌کند. آشنایی کودکان با این مفاهیم بخش مهمی از مفاهیم پایه است که کودکان از نخستین سال‌های زندگی باید کسب کنند.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان