کاربرد کتاب: برای علاقه مندان به تاریخ ادبیات کودکان افغانستان و ادبیات کودکان فارسی زبان ها

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان