موزه فرهنگ کودکی

اشیاء و اسناد اهدا شده

فارسی

گردآورى منابع اطلاعاتى در زمینه‌ى فرهنگ و ادبیات کودکان و نوجوانان ایران کارى است گسترده، با حوزه موضوعى متنوع. این گستره از شناسایى شخصیت‌های تلاشگر و کارشناس در زمینه فرهنگی، هنری و ادبی کودکان تا سازمان‌ها یی که در زمینه بهزیستی کودکان در طول تاریخ گام هایی برداشته اند، تا شناسایی و گردآوری منابع مکتوب و دیداری-شنیدارى و اشیا و تجهیزات مربوط به کودکان را در بر می گیرد.

موزه مجازی فرهنگ کودکی

فارسی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان که در طول این سال ها به یاری دوستداران و پشتیبانان، شمار قابل توجهی اسباب بازی های دوران گوناگون تاریخی، ابزار هاو وسایل زندگی کودکان، پوشاک کودکان، ابزارهای آموزشی و گونه های دیگری از اقلام موزه ای گردآوری کرده است، با گذشت نزدیک به یک دهه و ناموفق بودن در تامین مکان و بودجه برای تاسیس چنین موزه ای، از ابتدای سال ۱۳۸۹ طرح آماده سازی موزه مجازی را در دستور کار قرار داده است تا شاید جامعه ایران گامی دیگر به راه اندازی موزه واقعی کودکان نزدیک تر شود.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان