کتاب نگاه کن نگاه کن

کتاب های سیاه و سفید ویژه نوزادان منتشر شد

کتاب های سیاه و سفید ویژه نوزادان منتشر شد

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، کتاب های سیاه و سفید «نگاه کن! نگاه کن!» و «سلام دنیا» را برای نوزادانی ماه‌های نخستین زندگی سپری می‌کنند، منتشر کرد.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان