نشان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و طراح یا طراحان آن

طراح اصلی نشان کانون محمد پولادی است. او در سال ۱۳۳۹به دانشکده هنرهای تزیینی راه یافت. در سال ۱۳۴۴ هنگامی که هنوز دانشجو بود نشانه او در مسابقه طراحی نشانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزیده و به عنوان نشان این نهاد ثبت شد. این آرم که به نظر میرسد برای کتابخانه های کانون طراحی شده است، پرندهای را نشان میدهد که بر روی شاخه درختی شبیه به کتاب نشسته است و در امتداد و پیوسته با نقش مایه کتاب دو واژه کتابخانه کودک طراحی شده است. در سال ۱۳۴۷ محمدرضا عدنانی، یکی از طراحان کانون، دگرگونی هایی در ساختار و شکل نشان به وجود آورد: نوشته کتابخانه کودک حذف و نقش مایه کتاب بیشتر به تنه و ساقههای یک درخت شبیه شد. در سال ۱۳۵۱، مصطفی اوجی تغییرات دیگری در تناسب های این نشان ایجاد کرد: پرنده با وزنی بیشتر از گذشته، نوک و دمی کوتاهتر، با خطوط کاملا هندسی بازنمایی شد. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان