لیلی تقی پور، نخستين بانوي تصويرگر كتاب كودک در ايران

 
ليلي تقی پور ميلاني ۸ تیر ۱۲۹۹ در مشهد زاده شد. او تا كلاس ششم به مدرسه رفت و پس از آن تنها به نقاشي پرداخت. تقیپور سال ۱۳۲۰ به تهران آمد و در سال ۱۳۲۵ از دانشگاه تهران لیسانس گرفت. او کار تصویرگری کتاب کودک را از سال ۱۳۲۴ با تصویرگری بادکنک و عروسان کوه جبار باغچه بان آغاز کرد. پس از آشنایی با صبحی مهتدی در سال ۱۳۲۶ تصویرگری داستانهاي ملل و حاجي ملا زلفعلي صبحي را انجام داد. در سالهای پایانی دهه ۳۰، لیلی تقیپور با تصویرگری کتاب گلهای حافظ نخستین کتاب پاپ آپ در ایران را در چاپخانه بانک ملی منتشر کرد. او پس از آشنایی با انجوی شیرازی، هشت کتاب از گردآوردههای انجوی در گستره فرهنگ مردم را مصور کرد. از میان این کتابها میتوان از جلد نخست زمستان، جلد دوم قصه های ایرانی و عروسک سنگ صبور نام برد. بخشی از کار تصویرگری متون درسي دهه ي سي از آثار اوست. تقیپور در نشریه های دانش آموز، خواندنی ها، سخن، اطلاعات ماهانه و اطلاعات بانوان هم تصویرگری کرده است. او از پرکارترین تصویرگران کتاب های کودکان در دورهی خود بود. تقی پور را ميتوان از پيشگامان نقاشي رنگ و روغن در ايران دانست. آثارش بیشتر درباره ي زندگي سنتي و زنان ايراني است. در آثارش شادابي و سرزندگي به چشم ميخورد. بیشتر آثار او برای بازدید همگانی به شهرداری تهران و کاخ گلستان واگذار شدهاند. ليلي تقيپور در سال ۱۳۸۰ در پي سكته ی قلبی، در تهران درگذشت.

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان