پوتک

پوتک به معنای نوزاد متولد شده، عروسکی مثالی است که زنان نازا با ساختن و نگهداری از آن و سپس نذر کردن، شانس باردار شدن می یابند؛ همچنین مردم برای آن جان قائلاند و مانند کودکی زنده از او مواظبت میکنند. در بسیاری از روستاهای سیستان زنانی که صاحب فرزند نمی شوند برای آرامش خاطر خود عروسک پوتک میسازند و چندی او را نگه داشته و آرزوهای خود را با او مطرح می کند. سپس آن را به زیارتگاه برده و نذر آنجا نموده (یعنی به آنجا هدیه می کنند) تا به شفاعت امامزاده خداوند متعال به آنها فرزندی عطا نماید. همچنین مادرانی که نوزاد دارند پوتکی ساخته و در بالای گهواره کودک نصب میکنند تا کودک با او سرگرم شود و مادر بهتر بتواند به کارهایش برسد. دو نمونه از این عروسک به نام توچان را در تصاویر زیر میبینید.

توچان http://iranak.org/muse/node/6906

http://iranak.org/muse/node/6834

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان