فرهنگ کودکی در موزه های ایران: موزه مردم شناسی اوز

موزه مردم شناسی اوز در فروردین ۱۳۹۱ افتتاح شد. این موزه شامل افزاره ای اهدا شده توسط مردم و علاقه مندان در قالب اشیای سفالی، ابزارآلات سنتی كشاورزی و آثاری از هنر خوس بافی، پوشاک، ... است. حمام تاریخی سوداگر از جمله بناهای مهم تاریخی شهرستان اوز است كه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این فضا توسط خانواده حاج رئیس محمد سعید سوداگر به موزه مردم شناسی اهدا شده است. در زیر تصویر اشیای مرتبط با زندگی کودکان که در این موزه به نمایش درآمده است را میبینید.

صفحه ی معرفی موزه http://iranak.org/muse/museum/iran/2328

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان