به یاد «مرتضی احمدی» از گویندگان داستان علیمردان خان

علیمردان خان پسر بی ادب و بی هنر عباسقلیخان نویسنده متن، سراینده اشعار و کارگردان: علیرضا اکبریان داشت عباس قلی خان پسری پسر بی ادب و بی هنری اسم او بود علی مردان خان کُلفت خانه زِ دَستش به اَمان پشت کالسکه یِ مردم می جَست دل کالسکه نشین را می خَست هر سَحرگه دم در بر لب جو بود چون کرم به گِل رفته فرو بسکه بود آن پسره خیره و بد همه از او بَدشان می آمد هر چه می گفت لَله لَج می کرد دَهَنَش را به لَله کَج می کرد شاعر این شعر «ایرج میرزا» است. نویسنده، داستان خود را با این شعر آغاز می کند. ...

داستان لینک دانلود: http://goo.gl/S0XlGp

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان