شهر قصه

در سالهای پایانی دهه ۴۰، بیژن مفید، هنرپیشه و کارگردان تئاتر، نمایشنامه "شهر قصه" را با بهره گیری از ترانه های عامیانه و فرهنگ کوچه بازاری نوشت و اجرا کرد. او شهر قصه را با فضاها و روایت های کهنه و نو، یا سنتی و مدرن درآمیخت تا روابط آدم هایی را که یک پا در سنت داشتند و پای دیگر در جهانی مدرن دست بیندازد. این نمایش رویدادی بزرگ در جامعه تئاتری آن روز ایران بود. هزاران کودک و بزرگسال این نمایش را با شوق دیدند. شهر قصه نمایش تمثیلی بود که بازیگری آن را جانوران بر عهده داشتند. اهالی این شهر یا بازیگران نمایش، به جز داستانسرا، خاله سوسکه، خرس، خر، سگ، میمون، بز، فیل، روباه، اسب، شتر و موش بودند.... در موزه فرهنگ کودکی، میتوانید مجموعهای از ماسکهای نمایش شهر قصه، ساخته ی منوچهر انور، را ببینید.
طوطی شهر قصه http://iranak.org/muse/node/8106
قاطر شهر قصه http://iranak.org/muse/node/8092
اسب شهر قصه http://iranak.org/muse/node/8084
شتر شهر قصه http://iranak.org/muse/node/681
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان