فراتر از یک رویا

فراتر از یک رویا

نوشته جف آرتز، تصویرگر ماریت تورن کویست، ترجمه زهره قایینی، انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، ۱۳۹۵.

داستان درباره پسر بچه ای است که پیش از به دنیا آمدن اش، خواهر بزرگ ترش را از دست داده است. پسرک هیچگاه او را ندیده است، اما تصویر او در همه جا هست و یاد ش فضای خانه را پرکرده است. اگر چه پسرک نمی تواند او را به زندگی بازگرداند، در تخیل اش با او به گردش می رود، با او حرف می زند، بازی می کند و دوباره با او به خانه باز می گردد و پس از این سفر خیالی احساس می کند زندگی که رنگ خاکستری و سردی در خانه آن ها داشت، رنگین و گرم می شود.

موضوع: رشد عاطفی و شخصیتی / مفهوم مرگ

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان