دستنامه گام به گام با تاریخ

دستنامه گام به گام با تاریخ

دستنامه فعالیت‌های آموزش مشارکتی تاریخ و ادبیات کودکان و نوجوانان. تهیه و تدوین زهره قایینی.

موسسه پژوهشى تاریخ ادبیات کودکان دستنامه‌اى را منتشر کرده است که به آموزگاران، مربیان، کتابداران و والدین پیشنهاد مى‌کند که چگونه مى‌توانند با استفاده از کتاب‌هاى تاریخ ادبیات کودکان ایران، کودکان و نوجوانان را درگیر فعالیت‌هایى کنند که گام به گام با روند تفکر انتقادى و خلاق آشنا شوند.

گام نخست در این روند، کسب انگیزه براى کشف ناشناخته‌ها و مجهول‌هاست. گام‌هاى بعدى پرسش‌گرى، جست‌و‌جو، کشف، نتیجه‌گیرى، سنجش و پیش‌بینى است. گام پایانى دگرگونى در بینش است.

این دستنامه داراى دو بخش فعالیت‌هاى آزاد فرهنگى – هنرى و فعالیت‌هایى بر مبناى کتاب‌هاى درسى است. فعالیت‌هاى پیشنهادى این دستنامه حکم تخته پرشى را دارند تا مربیان و علاقه‌مندان بتوانند با افزودن ده‌ها فعالیت دیگر، پروازى بلند در راه بالا بردن دانش کودکان و نوجوانان بردارند.

اگر بر این باوریم که دانش براى حفظ کردن و به سینه سپردن نیست، بلکه براى پیشرفت کردن و بهتر زیسن است، باید در راه آموزش خلاق و مشارکتى کودکان و نوجوانان هر روز گام‌هاى تازه‌اى برداریم.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان