دعوت به همکاری از علاقه مندان و کوشندگان فرهنگ و ادبیات کودکان

دعوت به همکاری از علاقه مندان و کوشندگان فرهنگ و ادبیات کودکان

اگر می خواهید برای جامعه ادبیات کودکان و فرهنگ کودکی و آموزش خلاق کاری سودمند انجام دهید، ما از کار داوطلبانه شما در هرکجای جهان که هستید استقبال می کنیم.

همان گونه که آگاهید، سایت هایی مانند کتابک و ایرانک، آموزک و خوانک برای ترویج فرهنگ کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان، معرفی آثار و کارهای برجسته در این حوزه و تجربه هایی دیگر در زمینه تئاتر، موسیقی و نقاشی، محیط زیست و توسعه پایدار و آشنایی با شیوه های آموزش خلاق کودکان و مطالعات کودکی راه اندازی شده است.

شما نیز می توانید یکی از کسانی باشید که در حوزه های زیر به افزودن محتواهای مناسب کمک کنید:

  • اگر در هرجایی از جهان یا ایران کتابدار کودک و نوجوان یا آموزگار یا کارشناس در زمینه های فرهنگی و هنری ، امور روان شناسی کودکان، محیط زیست و توسعه پایدار، یا مفاهیمی مانند شهر یا زیستگاه مناسب برای کودکان هستید و می خواهید همراه ما شوید ما دست شما را برای همکاری داوطلبانه می فشاریم
  • اگر زبان خارجی می دانید و به کار فرهنگی برای کودکان علاقه مند هستید، و در کشوری دیگر زندگی می کنید می توانید تجربه های آن کشور و منطقه را در زمینه های مربوط به آموزش خلاق، کتابخوانی، یا ادبیات کودکان، هنر کودکان در زمینه های نمایش، موسیقی و نقاشی یا دیگر هنرها به زبان فارسی برگردانید تا در سایت های نامبرده منتشر شود.
  • اگر در جایی که زندگی می کنید، یا خود تجربه ویژه ایی در امر کتابخوانی، یا آموزش هنر با کودکان و نوجوانان داشته اید که ارزش انتشار دارد آن ها را برای ما بفرستید تا با انتشار آن دیگران نیز از تجربه های شما بهره ببرند.
  • اگر تجربه های ویژه ایی از کار تئاتردرمانی یا شکل های ویژه تئاتری برای کودکان بیمار، یا کودکان در بحران می شناسید با انتقال آن به ما به غنی شدن محتوای این سایت ها کمک کنید.
  • گاهی ممکن است که شما یک منبع خوب مانند یک گزارش یا مقاله در باره موضوع های پیش گفته داشته باشید، اما زمان برای ترجمه آن ندارید، آن را در اختیار ما بگذارید تا از مترجمان داوطلب برای ترجمه آن یاری بگیریم.

برای همکاری داوطلبانه با ایمیل koodaki@outlook.com تماس بگیرید و آمادگی خود را اعلام کنید.

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان