فراخوان

دعوت به همکاری از علاقه مندان و کوشندگان فرهنگ و ادبیات کودکان

دعوت به همکاری از علاقه مندان و کوشندگان فرهنگ و ادبیات کودکان

اگر می خواهید برای جامعه ادبیات کودکان و فرهنگ کودکی و آموزش خلاق کاری سودمند انجام دهید، ما از کار داوطلبانه شما در هرکجای جهان که هستید استقبال می کنیم.

همان گونه که آگاهید، سایت هایی مانند کتابک و ایرانک، آموزک و خوانک برای ترویج فرهنگ کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان، معرفی آثار و کارهای برجسته در این حوزه و تجربه هایی دیگر در زمینه تئاتر، موسیقی و نقاشی، محیط زیست و توسعه پایدار و آشنایی با شیوه های آموزش خلاق کودکان و مطالعات کودکی راه اندازی شده است.

شما نیز می توانید یکی از کسانی باشید که در حوزه های زیر به افزودن محتواهای مناسب کمک کنید:

فراخوان برای تصویرگران جوان و خلاق

فراخوان برای تصویرگران جوان و خلاق

شرکت نشرچیستا و انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از همه تصویرگران جوان و خلاق که آمادگی کارهای هنرمندانه در قالب کتاب های ادبی، هنری و آموزش خلاق کودک محور دارند، دعوت به همکاری می کند. معیار و شرط همکاری انتشار آثار در گذشته نیست. بلکه پیش از همه نگاه هنرمندانه و خلاق به موضوع تصویرگری کتاب کودک است. چنانچه خود را واجد این معیارها می دانید، می توانید دو  تصویر ازکارهای خود را (حداکثر تا یک مگابایت برای هر تصویر) به همراه رزومه کاری به ایمیل آدرس زیر بفرستید. در عنوان ایمیل بنویسید: "نمونه کارهای تصویرگری".

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان