یادگارهای کودکی در گوشه و کنار شهر

یادگارهای کودکی در گوشه و کنار شهر

روز چهارشنبه دوم مرداد گفت و گویی داشتیم با مادلن باغداساریان یکی از نخستین دانش آموخته گان طرح مدارس تجربی دانشسرای راهنمایی تحصیلی در دهه پنجاه. باغداساریان که این دوره را کسالت بار توصیف می کند، معتقد است این دوره برای او و دیگر هم دوره ای هایش هیچ دستاوردی نداشته است. او پس از گذراندن این دوره سال ها به تدریس در مدارس راهنمایی ارمنیان تهران مشغول بوده است.

باغداساریان نیز همچون بسیاری از معلمان تلاشگر ایرانی، از هوش و استعداد سرشار دانش آموزانی گفت که سال های سال است زیر سایه برنامه های خشک و منجمد درسی آموزش و پرورش از رشد و شکوفایی بازمانده اند. او از تلاش هایش برای مشارکت دادن دانش آموزان در بحث ها و فعالیت های گروهی، برگزاری جلسات نمایش گفت و تلاشش برای ایجاد شوق پژوهش در میان دانش آموزان سال های دور و اینکه هنوز هم باید جست و جو در شیوه های جدید تعلیم و تربیت دغدغه اصلی دست اندرکاران آموزش و پرورش کشور باشد.

یادگارهای کودکی در گوشه و کنار شهر

پس از این گفت و گو به راهنمایی او و به اتفاق در جست وجوی عروسک ها دست ساخت سوفیک آیوازیان به موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان رفتیم. این موزه کوچک یکی از مراکز فرهنگی و پژوهشی در زمینه شناسایی، معرفی میراث فرهنگی و معنوی و ارایه آن به پژوهشگران و علاقه مندان به تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم ارامنه است.

یادگارهای کودکی در گوشه و کنار شهر

روبن آواگیان پسر سوفیک آیوازیان حدود ۲۰۰ عروسک ملل دست ساخت مادر خود را که لباس اقوام و حرف مختلف بر تن دارند به این موزه اهدا کرده است. این عروسک ها به زیبایی و مهارت در طول سال ها از سر علاقه مندی ساخته شده اند که نشان دهنده ذوق و هنر زن ایرانی در ساخت عروسک است. سوفیک آیوازیان متولد ۱۹۱۸/۱۲۹۷ شهر تبریز بود که در سال ۱۹۹۶/۱۳۷۵ در تهران درگذشت. این مجموعه پس از سا ل ها، نخستین بار برای نمایش عمومی، امسال به موزه مانوکیان اهدا شده است.

یادگارهای کودکی در گوشه و کنار شهر

در گوشه دیگر از موزه اثر هنرمند ارمنی «اما آبراهامیان» قرار دارد به نام «قدم اول». آثار او بیشتر مجسمه‌هایی عاطفی با عنوان مادر و فرزند یا پیکره‌هایی عمدتاً از گل و گچ با تفکری سمبلیک بوده اند. این تندیس نیز ۴۱ سال قبل به مناسبت ۳۰ سالگی تاسیس کودکستان کوشش به این کودکستان اهدا شده است. کودکستان کوشش در سال ۱۳۲۱به مدیریت البیس کوانیان (فراهیان) در تهران افتتاح شد. این کودکستان هنوز هم پس از ۷۱ سال در تهران فعال است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان