معرفی وب سایت موسسه در ماهنامه شبکه شماره ۱۳۴

معرفی وب سایت موسسه در ماهنامه شبکه شماره ۱۳۴

برخى از خاطره هاى به يادماندنى ما مربوط به داستان ها، قطعه هاى ادبى و شعرهايى است كه در دوران كودكى خوانده و شنيده ايم. اين سايت متعلق به مؤسسه غيردولتى و غيرانتفاعى تاريخ ادبيات كودكان ايران است كه ماهيتى پژوهشى دارد.

چندين سايت زير نظر اين مؤسسه فعاليت مى كنند كه فهرست و نام آن ها در سمت راست همان صفحه آغازين گنجانده شده است. به نظر می رسد اگر در كنار مطالب پژوهشى و خبرى، نمونه هاى زيادى از مطالب ادبى سال هاى گذشته نيز منعكس شود، كشش و جذبه سايت افزايش مى يابد.

راهنما
دسته‌ها: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان