محیط طفل در ایران از بدو تولد تا هفت سالگی

عکسی از رساله پژوهشی مهرانگیز منوچهریان ۱۳۱۴ با عنوان "محیط طفل در ایران از بدو تولد تا هفت سالگی"
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: جایگاه کودک، ص ۶۲.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان