مجموعه گردونه تاریخ

موسسه انتشارات فرانکلین با آگاهی از نبود یا کمبود کتاب‌های غیرداستان برای مخاطبان نوجوان ایرانی، در فاصله سال‌های ۱۳۳۹-۱۳۴۰، ۵۲ اثر از مجموعه گردونه تاریخ شامل کتاب‌هایی با موضوع زندگینامه و دانش اجتماعی را با همکاری دو ناشر ایرانی: امیرکبیر و نیل، منتشر کرد. این کتاب‌ها در زبان اصلی نیز به شکل مجموعه منتشر شده بودند.

در پشت جلد بیشتر کتاب‌های مجموعه گردونه تاریخ درباره موضوع، مخاطب و هدف انتشار کتاب‌های این مجموعه، توضیح کوتاهی آمده است: کتاب‌هایی که با نشان گردونه تاریخ انتشار می‌یابد، بیشتر درباره صحنه‌های شگرف و چهره‌های گیرای تاریخ است. گاه شرحی از دوران پیش از تاریخ، یا رویدادی شیرین که تفصیل آن در کتابهای تاریخ نیامده، در میان آن گنجانده شده است.

انتشار کتاب‌های گردونه تاریخ در ایران، با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شد. برخی روشنفکران و کارشناسان به سبب تبلیغ و پراکندن شیوه زندگی و اندیشگی غرب، به انتقاد شماری از این کتاب‌ها برخاستند.

فریدون تنکابنی چنین نظر داده است: کتاب‌های این مجموعه را شاید بتوان به سه بخش تقسیم کرد: نخست کتاب‌های خوب و سودمند و لازم ... 
دوم کتاب‌هایی که برای نوجوان امریکایی شاید لازم باشد ... 
سوم کتاب‌هایی که اساساً گمراه کننده هستند و تعصبات و اغراض را برمی‌انگیزند... . 

از این مجموعه ۳۰ کتاب با موضوع زندگینامه و ۲۲ کتاب با موضوع دانش اجتماعی به چاپ رسیدند و برخی از آن‌ها بازچاپ شدند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان