فرهنگ کودکی در موزه‌های جهان: موزه بریتانیا 

موزه بریتانیا در سال ۱۷۵۳ میلادی و با مجموعه اهدایی از هانس سلون طبیعی‌دان انگلیسی، شامل دستنوشته‌ها، کتاب‌های قدیمی و آثار باستانی گردآوری شده از برخی مستعمرات وقت بریتانیا رسماً تأسیس شد.

از جمله اشیای مرتبط با حوزهٔ کودکی در این موزه، ۲۰ شی کشف شده از ایران نیز هست که می‌توانید آن‌ها را در موزه فرهنگ کودکی هم ببینید. 

چند نمونه:

دامن شلواری 
http://iranak.org/muse/node/7724
کت دخترانه 
http://iranak.org/muse/node/7699
نگین انگشتر 
http://iranak.org/muse/node/7695
ارابه 
http://iranak.org/muse/node/7673
پیکرک گاو نر 
http://iranak.org/muse/node/7681
عروسک پارچه‌ای 
http://iranak.org/muse/node/7666

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان