عروسک چوبی

در قرن هفدهم صنعت عروسک سازی از چوب که هنری متعلق به روستاییان بود تبدیل به هنری با ارزش شد. بیشتر این نوع عروسک ها را با دست از چوب درخت کاج تراشیده و بوسیله میخ دست و پا را به هم متصل می کردند. روی صورت را نقاشی کرده و با لباس های قشنگ تن را می پوشانیدند.در قرن نوزدهم و بیستم عروسک های چوبی ارزش خود را از دست دادند. محل اصلی ساخت عروسک های چوبی در اتریش است که معروفیت و محبوبیت بسیاری تا به امروز دارد. 
بیش از ۲۰ نمونه از عروسک‌های چوبی ایرانی و غیرایرانی را می‌توانید در موزه فرهنگ کودکی ببینید: 
عروسک چوبی http://iranak.org/muse/node/589
عروسک دست‌ساز میمندی http://iranak.org/muse/node/749
ملوان چوبی http://iranak.org/muse/node/647
عروسک چوبی مرد روس http://iranak.org/muse/node/40

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان