عروسک پاپیه ماشه

در سال‌های اولیه قرن نوزدهم در اروپا به ویژه در انگلستان آلمان و فرانسه عروسک‌های ساخته شدند بنام پاپیه ماشه. این نوع عروسک‌ها از ماده‌ای مرکب از کاغذهای خیس مچاله شده که با آرد و چسب مخلوط و سپس قالب گیری می‌شدند درست می‌شد.

لودویک گرینر امریکائی ساخت این عروسک‌ها را از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۴ شروع کرد و سپس پسران او تا سال ۱۸۸۳ دنباله روی کار وی شدند. بیشتر این نوع عروسک‌ها دارای موی سیاه دست و پاهای چوبی اندامی کوچک و چشمان نقاشی شده بودند که بعداً چشمان شیشه‌ای نیز استفاده شد.

امروزه دست یابی به یکی از این عروسک‌ها در وضعیت بسیارعالی کاری است بسیار مشکل.

عروسک‌های فیلم شهرقصه که در موزه فرهنگ کودکی، به نمایش درآمده‌اند، از جنس پاپیه ماشه‌اند. همچنین یک عروسک دست‌ساز پیرزن از جنس پاپیه ماشه را می‌توانید در موزه فرهنگ کودکی ببینید.

عروسک دست‌ساز پیرزن http://iranak.org/muse/node/592

اسب فیلم شهرقصه http://iranak.org/muse/node/8084

طوطی فیلم شهرقصه http://iranak.org/muse/node/8106

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان