طرح «با من بخوان» كانديد جايزه ترويج خواندن آساهي ۲۰۱۶

طرح «با من بخوان» كانديد جايزه ترويج خواندن آساهي 2016

كميتة جوايز ترويج خواندن شوراي كتاب كودك طرح «با من بخوان» موسسة پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان را به عنوان نامزد دريافت جايزه آساهي ۲۰۱۶ به دفتر بين‌المللي كتاب براي نسل جوان معرفي كرد. دلايل انتخاب اين طرح از سوي كميته جوايز به شرح زير است:
· توجه ويژه به انتخاب كتاب‌هاي با كيفيت
· ترويج عادت به مطالعه با روش‌هاي بلندخواني همراه با فعاليت‌هاي هنري
· ترويج در مناطق محروم مانند خراسان جنوبي و مراكز كودكان كار
· برنامه‌ريزي هدفمند و سازماندهي شده
· توجه به جذب اسپانسر براي پيشبرد طرح
· برگزاري كارگاه‌هاي متعدد براي آموزش مربيان و معلمان
· تاسيس كتابخانه در مراكز مورد آموزش
· ارائة گزارش‌هاي مستند و راه‌اندازي سايت
جايزه ترويج خواندن آساهي هر دو سال یک بار به دو طرح یا موسسه‌ای اهدا می شود که با انجام فعالیت‌های چشمگیر، سهم‌پایداری در اجرای برنامه‌های ترویج کتابخوانی کودکان و نوجوانان داشته باشند. هر یک از شعبه های ملی IBBY کاندیدهای خود را به اين دفتر اعلام می‌کنند و هیات داورانی مرکب از پنج عضو کمیته اجراییIBBY ، طرح‌هایی را که در ارتباط با ترویج کتابخوانی است، مورد بررسی قرار می‌دهند. جایزة آساهي، شامل یک دیپلم و ۱۰ هزار دلار است و طی مراسمی در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب در بولونیا / ایتالیا به برنده ی بهترین طرح اعطا می‌شود.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان