روی جلد کتاب سوم ابتدایی سال ۱۳۲۲

از این سال کتاب‌های درسی چهار سال ابتدایی، یک‌شکل و با ظاهری آراسته‌تر و زیباتر منتشر شدند.
تصویرگر: ابراهیم بنی احمد
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: جایگاه ادبیات در کتاب‌های درسی، ص ۳۰۲.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان