دیدار مدیر هزار و یکشب از موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

دیدار مدیر هزار و یکشب از موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

سیده بصارت کاظم، مدیر نهاد فرهنگی و آموزشی هزار و یکشب در پاکستان، روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت میهمان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان بود.

نهاد ناسودبر هزار و یکشب شاخه ملی دفتر بین المللی IBBY در پاکستان است که افزون بر فعالیت های ملی در فعالیت های بین المللی نیز دو شادوش دیگر اعضا برای ترویج خواندن در میان کودکان و نوجوانان فعالیت دارد. سیده بصارت کاظم، مدیر هزار و یکشب (Alif Laila)،‌ نهادی که در شهر لاهور پاکستان، با فعالیت هایش برای کودکان آگاهی، آموزش و لذت از خواندن را به همراه می آورد، در سفری کوتاه به ایران، از موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان دیدار کرد. او در این دیدار با فعالیت های موسسه از جمله بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران (ایرانک بانک)،  پروژه مطالعات کودکی که چندی است در موسسه تاریخ ادبیات آغاز شده است و همچنین پروژه کتابک آشنا شد.
بصارت کاظم، پرورش همه جانبه توانایی های کودکان و ایجاد تفکر انتقادی در آن ها را هدف اصلی هزار و یکشب می داند. هزار و یک شب، سه کتابخانه در لاهور برای کودکان و نوجوانان راه اندازی کرده است. دو کتابخانه اتوبوسی و یک کتابخانه مرجع که می کوشد با آموزش رایانه و مهارت های دیگر، کودکان عضو را برای زندگی آینده آماده کند.
هزار و یکشب، فعالیت های گسترده ای در زمینه ترویج خواندن، آموزش خلاق، حقوق کودک و محیط زیست دارد و با سازمان جهانی نجات کودکان در پاکستان نیز همکاری می کند.  این دیدار فرصتی بود که این دو نهاد پاکستانی و ایرانی  تجربه های ارزشمندی را با یکدیگر رد و بدل کنند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان