درخشش تاریخ ادبیات کودکان در جایزه کتاب سال

درخشش تاریخ ادبیات کودکان در جایزه کتاب سال

جایزه کتاب سال ۱۳۹۴ در گروه «کلیات‌ و علوم انسانی و هنر» در بخش کودک و نوجوان به پژوهشی در زمینهٔ ادبیات کودکان رسید. جلدهای ۸ و ۹ و ۱۰ تاریخ ادبیات کودکان، نوشتهٔ زهره قایینی و محمدهادی محمدی از انتشارات مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، جایزه سی و سومین کتاب سال را از آن خود کرد.

هیئت مدیره شورای کتاب کودک این موفقیت را به دوستان و همکاران شورایی، خانم زهره قایینی و آقای محمدهادی محمدی و دیگر پدیدآورندگان این اثر بزرگ و ماندگار تبریک می‌گوید.

راهنما
دسته‌ها: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان