تاریخچه تشکیل دادگاه ویژه اطفال در ایران

تا پیش از سال ۱۳۳۸، قوانین ایران درباره مجازات کودکان بزهکار، برگرفته از قوانین سال ۱۸۱۲ میلادی قانون جزای فرانسه بود که در آن قانون، کودکان مجرم، مجرم کوچک تلقی می‌شدند و به همان نسبت مجازات کمتری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شد. ... 

در سال ۱۳۳۴ کمیسیونی در دادگستری تشکیل شد و نخستین طرح دادگاه‌های ویژه کودکان بزهکار آماده شد، اما این طرح نارسا بود. سرانجام در سال ۱۳۳۸ در زما معاونت عاملی، طرح پیشین دوباره بررسی شد و به صورت یک لایحه کامل از طرف دولت به مجلس رفت که در کمیسیون مشترک دادگستری دو مجلس مطرح و به تصویب رسید. 

در متن قانون پیش‌بینی شد که در کنار تشکیل این دادگاه‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت نیز بنیاد نهاده شوند. از آنجا که اجرای این قانون مشروط به تشکیل کانون‌های اصلاح و تربیت شد، دادگاه‌های اطفال بزهکار تا تشکیل نخستین کانون اصلاح و تربیت در شهر تهران برگزار نشد. در سال ۱۳۴۷ پس از گشایش کانون اصلاح و تربیت در حاشیه غربی شهر تهران، دادگاه‌های اطفال فعالیت خود را آغاز کردند. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان