بینگو

بینگو Bingo بازی فکر است که از سال‌های ۱۵۰۰ میلادی در ایتالیا آغاز شد. این بازی که شبیه بازی لوتو است در سال‌های ۱۷۰۰ میلادی به فرانسه، بریتانیا، و دیگر بخش‌های اروپا رفت. بازیکنان اعدادی را که به صورت رندومی توسط فردی خوانده می‌شد روی کارت‌های خود علامت می‌زدند. برنده نخستین کسی است که تمام اعداد روی کارت او علامت خورده باشد.

اصل بازی بینگو شبیه بازی لوتو (قرعه کشی) ایتالیایی است، Il Gioco del Lotto d'Italia. لوتو در فرانسه به عنوان یک بازی اشرافی شناخته می‌شد که نوعی قماربازی نیز بود. در قرن ۱۹ در آلمان از این بازی به عنوان ابزار آموزشی برای تدریس جدول ضرب به کودکان، تلفظ حروف، و حتی درس تاریخ مورد استفاده قرار می‌گرفت.

دبرنا یا دبلنا را در دنیای غرب بینگو می‌گویند. یک نمونه دبلنا را می‌توانید در موزه فرهنگ کودکی ببینید:

دبلنا

http://iranak.org/muse/node/8862

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان