بئوک عروسکی فراموش شده

بئوک عروسکی فراموش شده

این هفته به دعوت انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی (حامی) برای برگزاری کارگاه آموزشی برای کتابداران کتابخانه هایی روستایی به روستای دیزج در استان آذربایجان غربی رفتیم. در کنار جلسات آموزشی برای کتابداران روستایی، فرصتی دست داد تا گفت وگویی کوتاه داشته باشیم با زنان روستایی در مورد زندگی کودکان روستا و بازیچه های قدیمی آن ها و البته دیداری از یکشنبه بازار روستا.

زنان روستا از بازیچه هایی گفتند که دیگر نشانی از آن ها در یکشنبه بازار پر غوغای آن دیده نمی شود و هر چه هست اسباب بازی های پلاستیکی جدید است چه ایرانی و چه خارجی.

بئوک عروسکی فراموش شده

اما خوشبختانه بودند کسانی که هنوز شیوه ساخت آن را به یاد داشتند و با روی خوش بازی سازی چند نمونه از عروسک های آن منطقه را به نام "بئوک" به معنی عروس، انجام دادند. صدیقه مندان که خود متولد اوایل دهه پنجاه است، دو نمونه از این عروسک ها را که پیش از آن مادرش برایش درست کرده بود و او نیز یاد گرفته بود با چوب و دکمه و پارچه درست کرد. نبدان از شیوه بازی با این عروسک، خانه عروسکی و غذایی گفت که به هنگام بازی خاله بازی با دختران همبازی، داخل دیگ کوچک روی اجاق هیزمی کوچکی که روی زمین بر پا می کردند می پختند.

بئوک عروسکی فراموش شده

ضبط تصویری این گفت وگو و ساخت عروسک ها رهاورد این سفر برای طرح مطالعات کودکی موسسه بود، که بزودی اطلاعات مربوط به "بئوک" برای علاقه مندان به فرهنگ کودکی در موزه مجازی فرهنگ کودکی در بخش عروسک های مردم ساخت قرار خواهد گرفت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان