اهدای جایزه ادبی جعفر پایور به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

اهدای جایزه ادبی جعفر پایور به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

هفتمین دوره جایزه ادبی جعفر پایور در زمینه ادبیات کهن برگزار شد . این جایزه در پنجاه و دومین سالگرد شورای کتاب کودک (تالار کتابخانه حسینیه ارشاد ، ۶ اسفند ۱۳۹۳ ) به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اهدا شد . فروغ الزمان جمالی دلیل اهدا این جایزه به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان را این گونه بیان کرد: «فصل هایی از جلدهای ششم و نهم از تاریخ ادبیات کودکان با پرداختن به تحلیل این حوزه از دوره مشروطه به بعد جایگاه و اهمیت حوزه بازنویسی را در روند شکل گیری ادبیات کودک مشخص کرده است.» خانم زهره قایینی ، لوح تقدیر ، نشان سرو باستانی و یک سکه بهار آزادی را از خانم فروغ جمالی ، همسر شادروان جعفر پایور دریافت کرد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان