آناهید از کتاب افسانه‌ها اثر قازاروس آقایان

تصویرگر: ن. کوتانچیان
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: ادبیات کودکان قوم‌های ایران، ص ۱۰۰۳.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان