آموزش الفبا به روش کل به جزء در کتاب الفبای جبار باغچه‌بان

آموزش الفبا به روش کل به جزء در کتاب الفبای جبار باغچه‌بان که در سال ۱۳۲۷ از سوی انتشارات علی‌اکبر علمی منتشر شد
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان در روزگار نو. ۱۳۰۰-۱۳۴۰)
فصل: جایگاه ادبیات در کتاب‌های درسی، ص ۲۹۸.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان