به فرزندتان کمک کنید کتاب‌خوان شود!

به فرزندتان کمک کنید کتاب‌خوان شود!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای نوزادان تا کودکان شش ساله

«به فرزندتان کمک کنید کتاب خوان شود!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

هنگامی که شما و دیگر اعضای خانواده همراه با کودک‌تان کتاب می‌خوانید، به آن‌ها در انجام دادن تکالیف درسی‌شان کمک می‌کنید، با آموزگارشان گفت‌وگو می‌کنید، در فعالیت‌های آموزشگاه یا دیگر فعالیت‌های یادگیری آن‌ها همکاری می‌کنید، سودمندی‌های فراوانی به فرزندتان می‌رسانید.

این کتابچه دربرگیرنده‌ی فعالیت‌هایی برای خانواده‌هایی است که فرزندی در رده‌های سنی نوزاد تا شش سال دارند. بیشتر فعالیت‌ها، تجربه‌های یادگیری را از روند روزانه‌ای که شما و فرزندتان درگیرش هستید، بیرون می‌کشند. بیشتر مواد به کار رفته در فعالیت‌های این کتابچه، در خانه‌ی شما یافت می‌شود یا آن‌ها را از کتابخانه‌ی محلی به رایگان می‌توانید دریافت کنید.

فعالیت‌ها چنان طراحی شده‌اند که انجام دادن آن‌ها برای شما و فرزندتان سرگرم‌کننده و لذت‌بخش باشند. همچنین به کودک‌تان کمک کنند مهارت‌هایی را که برای یک خواننده‌ی خوب بودن نیاز است، به دست آورد.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان