به فرزندتان در ریاضی کمک کنید!

به فرزندتان در ریاضی کمک کنید!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای پیش‌دبستانی‌ها تا پنجم دبستان

«به فرزندتان در ریاضی کمک کنید!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

بیشترین بخش این کتابچه فعالیت‌هایی برای افزایش مهارت‌های ریاضی و پدید آوردن رویکردی مثبت در رویارویی با ریاضیات در کودک‌تان است که شما می‌توانید انجام دهید. نیاز نیست که شما ریاضی‌دانی زبردست یا دانش‌آموخته‌ی دانشگاهی در این رشته باشید تا از دانش ریاضی بتوانید بهره‌مند شوید؛ وقت، علاقه و لذتی که با کودک‌تان در انجام دادن فعالیت‌ها می‌گذارید، بیشترین اهمیت را دارد.

هر یک از فعالیت‌های ریاضی در این کتابچه، با مفهوم ویژه‌ای در ریاضیات پیوند دارد. از این رو، در پایان این کتابچه، واژه‌نامه‌ای آمده است که برخی از این مفاهیم را توضیح می‌دهد.

فعالیت‌های «به فرزندتان در ریاضی کمک کنید!» در چهر گروه دسته‌بندی شده است: ریاضیات در خانه، ریاضیات در فروشگاه، ریاضیات در سفر و ریاضیات برای سرگرمی.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان