به فرزندتان در علوم کمک کنید!

به فرزندتان در علوم کمک کنید!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای پیش‌دبستانی‌ها تا پنجم دبستان

«به فرزندتان در علوم کمک کنید!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

هر روزه پیرامون ما موضوع‌های علمی رخ می‌دهند و شما برای فراخواندن کودک‌تان به جهان علم، موقعیت‌های بی‌شماری دارید. جهان طبیعت را بدون داشتنامکانات ویژه‌ی شیمی، وسایل و افزارها، به آسانی به کودک خود می‌توانید بشناسانید و او را برای دیدن آنچه در جهان می‌گذرد، تشویق کنید.

این کتابچه دربرگیرنده‌ی فعالیت‌هایی برای خانواده‌هایی است که فرزند یا فرزندانی در رده‌ی سنی کودکستان تا پنجم دبستان دارند. این فعالیت‌ها با به کارگیری وسایلی که بیشتر در خانه‌ها پیدا می‌شود، برنامه‌ریزی شده تا تجربه‌ی یادگیری بخشی از برنامه‌ی هر روزه شود. فعالیت‌ها چنان برنامه‌ریزی شده تا افزون بر سپری کردن ساعاتی خوش با فرزندتان، مهارت‌های علمی او را افزایش دهید و توانمند سازید.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان