به فرزندتان در گذر از نوجوانی کمک کنید!

به فرزندتان در گذر از نوجوانی کمک کنید!

برای پدران و مادرانی با فرزندان ده تا چهارده ساله

«به فرزندتان در گذر از نوجوانی کمک کنید!» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

پرورش یک نوجوان کار ساده‌ای نیست. بسیاری از تاثیرهای بیرون از فضای خانه، فرزند نوجوان ما را پریشان و کوشش‌هایمان را نافرجام می‌سازد.

خستگی، اضطراب، دریافت نکردن پشتیبانی لازم و دسترسی اندک به منابع، وضعیت را برای اینکه از نقش پدر و مادر بودن خشنود باشیم، دشوار می‌کند؛ اما با همه‌ی این چالش‌ها، یک هدف را با هم سهیم می‌شویم: در جایگاه پدر و مادر، بیشترین کوشش‌مان را برای فرزندمان انجام دهیم. امیدوارم برای دستیابی به این هدف، این کتابچه یاریگر شما باشد.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان