به فرزندتان در مهارت‌های پیش از دبستان کمک کنید!

به فرزندتان در مهارت‌های پیش از دبستان کمک کنید!

با فعالیت‌های پیشنهادی برای نوزادان تا کودکان شش ساله

«به فرزندتان در مهارت‌های پیش از دبستان کمک کنید» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی ۸ جلدی «به فرزندتان کمک کنید» است.

پنج سال نخست زندگی کودکان، دوران بسیار مهمی در رشد جسمی، احساسی، ادراکی و اجتماعی به شمار می‌آید.

دانشمندانی که فعالیت مغز انسان را بررسی می‌کنند، بر این باورند که یادگیری کودکان از هنگام تولد بسیار گسترده رخ می‌دهد. این کتابچه دربرگیرنده‌ی فعالیت‌هایی برای خانواده‌ها و کسانی است که از کودکان نوزاد تا پنج ساله مراقبت می‌کنند.هدف این فعالیت‌ها، سرگرم شدن کودک و خانواده همراه با به‌دست آوردن مهارت‌های لازم برای ورود کودک به دبستان است.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان