گنجشک که بال و پر داشت!

گنجشک که بال و پر داشت!

کتاب «گنجشک که بال و پر داشت!» پیش از این، در قالب کارت‌های قصه‌گویی، کامی شی بای، منتشر شده است و اکنون در قالب کتابی مستقل. این کتاب از مسئله و راه‌حل می‌گوید. گنجشک کوچک و گرسنه‌ی این داستان زیبا، مغلوب سرما و گرسنگی نمی‌شود و برای رهایی از دست گربه، می‌اندیشد و راه‌حل پیدا می‌کند. این کتاب تصویری زیبا با پنهان کردن گنجشک زیر کلاه سیاه و نشان دادن‌اش با خط‌چین‌های سفید، هم حس‌های گربه را از بیرون کلاه به ما نشان می‌دهد و هم حس‌های گنجشک را از درون آن.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان