گل‌های شادی

گل‌های شادی

گل های شادی در دنیای نشر کودک و موسیقی یک رخداد است. گردآوری ترانه های کودکان از دهه ۱۳۳۰ تا سال های پایانی دهه ۱۳۵۰ همراه با نت های آن ها کتابی در حوزه مطالعات فرهنگ کودکی است که انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان منتشر کرده است.

گردآورنده و نویسنده نت های این ترانه ها آقای ایرج گلی و خانم شهین نیک ذات هستند که هر دو، هم در کار موسیقی کودک و هم در اداره یک مهد کودک مشارکت داشته اند. بسیاری از آموزشگاه های موسیقی، مربیان و آموزگاران موسیقی ، مهد کودک ها، پیش دبستانی ها، دبستان ها، ایرانیان علاقه مند به فرهنگ موسیقی کودک در بیرون ایران  و همه آن ها که می خواهند با تاریخ ترانه های کودکان ایران و نت آهنگ های آن آشنا شوند، و برای اجرای موسیقیایی  مواد آماده در اختیار داشته باشند، با تهیه این کتاب می توانند به گنجینه موسیقی کودک ایران دست یابند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان