هیزم‌شکن فقیر و کبوتر

هیزم‌شکن فقیر و کبوتر

«هیزم شکن فقیر و کبوتر» اثر ماکس فلت‌هاوس تصویرگر هلندی است که در سال ۲۰۰۴ جایزه هانس کریستین اندرسن یا نوبل کوچک را از آن خود کرد.

کبوتری که از تیر تفنگ هیزم شکنی فقیر نجات می‌یابد، آرزوهای هیزم شکن را برآورده می‌کند، به شرطی که او هرگز کبوتری را شکار نکند. اما آرزوهای هیزم شکن پایانی ندارد و پیوسته ناخشنود است و آرزوهای دیگری در سر می‌پروراند…

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان